ThetaHealing®

 

ThetaHealing® on meditaatioprosessi joka luo fyysistä, psyykkistä ja henkistä paranemista.  Sitä käytetään rajoittavien uskomusten ja epäterveiden toimintamallien poistamiseen ja muuttamiseen. Menetelmä perustuu siihen käsitykseen, että elämänkokemukset, tunteet, rajoittavat uskomukset ja erilaiset traumat aiheuttavat epätasapainoa, joka näkyy joko henkisinä tai fyysisinä oireina. Muuttamalla näitä tiedostettuja ja tiedostamattomia rajoitteita 

ThetaHealing® on saanut nimensä theta-taajuudesta. Ollessamme normaalissa valvetilassa, aivot värähtelevät enimmäkseen beta-taajuudella. Sulkiessamme silmät ja rentoutuessamme, värähtely hidastuu alfaan. Theta on sitäkin syvempi luonnollinen rentoutumisen tila.

Alitajuntamme tiedostamattomat uskomukset jaetaan ydintasoon, geneettisen tasoon, historiatasoon ja sielun tasoon. Ydintasolla kyse on lapsuudessa ja ihmissuhteissa oppimistamme käsityksistä itsestämme.

Geneettisessä tasossa kyse on esi-isien ja suvun perinnöstä. Saatamme kantaa geeneissämme aiempien sukupolvien traumoja.  Historiatasolla kyse on kulttuurista ja kollektiivisesta tietoisuudesta. Esimerkiksi siitä, mitä me suomalaisina uskomme rakkaudesta tai naisen ja miehen asemasta.

Sielutasolla on kyse merkityksellisyydestä. Siellä vastataan suuriin kysymyksiin, kuten siihen, miksi olemme täällä.

ThetaHealingissä “kaivetaan”esille ihmisen rajoittavat uskomukset, muutetaan ja vapautetaan ne. Uskomukset voivat olla mitä tahansa, mitä mielemme pitää totena. Monet negatiiviset uskomuksemme rajoittavat elämäämme suurissa määrin.